Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

2103 b7e6 500

dzngerous:

19withbonyknees:

National Geographic photographers are metal as fuck

sir your feet are casually on fucking fire

Reposted fromszszsz szszsz viaprof-Overthinker prof-Overthinker
1084 5da1 500

rainforestqueeen:

Baby opossums make my heart happy.

April 24 2015

nevertheless204
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaHannna Hannna
nevertheless204
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol viaAinsworthCass AinsworthCass
nevertheless204
I znowu rodzi się ta pieprzona potrzeba bycia z kimś, bo samemu nie daję się rady...
nevertheless204
3444 7dcc
Reposted frombloodyana bloodyana viasentymentalna sentymentalna
nevertheless204
nevertheless204
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajoder joder

April 06 2015

nevertheless204

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viapl pl
nevertheless204
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)

March 30 2015

8564 9aa5 500
Reposted fromsunlight sunlight viafakingkrejzi fakingkrejzi
nevertheless204

March 29 2015

nevertheless204
0486 d84a
Reposted fromlittlefool littlefool viamariet mariet

March 28 2015

8916 73bb 500

awwww-cute:

My friend raises baby big cats for a zoo overseas. This is one of her rescued cheetah cubs

Reposted fromdumscivisti dumscivisti vianiskowo niskowo
nevertheless204
5299 d23a 500
Reposted fromcavovo cavovo viaUnrealUnreality UnrealUnreality
nevertheless204
4471 9b8e
nevertheless204
this is love
nevertheless204
1516 60de
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMrsDarkness MrsDarkness

March 27 2015

nevertheless204
Muzyka jest jakimś porządkiem czasoprzestrzeni, dzięki któremu człowiek czuje się pewniejszy, silniejszy. Jest lepszą organizacją świata, bo świat pozbawiony muzyki jest chaosem. Muzyka jest też pieśnią wewnętrzną, co oznacza, że każdy stan emocjonalny ma swój rytm i swoją melodię, która chce się w jakiś sposób uwyraźnić.
— Krystian Lupa
Reposted frompanopticon panopticon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl